Hvad er straffen for bedrageri?

Bedrageri har sin egen bestemmelse i straffelovens § 279. Groft sagt er bedrageri en formueforbrydelse, hvor en person har vildledt en anden, og derigennem påført vedkommende et økonomisk tab, som den tiltalte selv eller en anden får (uberettiget) udbytte af. Der er en særlig bestemmelse om databedrageri i § 279 a.

Der var ca. 12.000 sigtelser for bedrageri i 2021. Bedrageri forekommer i mange forskellige former. Et helt almindeligt bedrageri er forsikringsbedrageri, hvor en person oplyser (eller undlader at oplyse) nogle forhold, som får selskabet til at udbetale en forsikringssum til vedkommende. Et andet typisk bedrageri er socialbedrageri, hvor det er det offentlige, som udbetaler sociale ydelser på baggrund af vildledende oplysninger. Men bedrageri ses også i mange andre former.

Hvad er strafferammen for bedrageri?

Strafferammen for bedrageri er som udgangspunkt den samme som for tyveri, underslæb, mandatsvig, afpresning, åger og skyldnersvig, nemlig fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Det står i straffelovens § 285. Der er således den samme strafferamme for bedrageri som de fleste andre almindelige formueforbrydelser.

Der er en skærpet strafferamme (sideramme), hvis bedrageriet er af særlig groft (”særlig grov beskaffenhed”). Så kan straffen for bedrageri stige til fængsel i 8 år. Det kan være tilfælde, hvor beløbet er meget højt, på grund af den måde, som bedrageriet er begået på, eller fordi bedrageriet er begået af flere i forening. Det står i straffelovens § 286, stk. 2.

Omvendt er der en formildende sideramme for det tilfælde, at bedrageriet er af ”mindre strafværdighed”. Det står i straffelovens § 287.

Hvad er straffen for bedrageri? Bedrageri, straf og straffastsættelse i bedragerisager

I 2021 var der ca. 3.400 strafferetlige afgørelser ved de danske domstole. I 151 af tilfældene skete der frifindelse for bedrageri. I 385 af tilfældene blev der givet et tiltalefrafald og i ca. 450 tilfælde blev der idømt en bøde. Der blev idømt fængsel i ca. 750 tilfælde, heraf lidt flere end 20 % ubetinget fængsel og lidt mindre end 80 % betinget fængsel, inklusiv samfundstjeneste.

Længden af de ubetinget spænder fra 14 dage til 3-4 år. I 70 tilfælde blev det til en fængselsstraf på under 6 måneder, i 32 tilfælde mellem 6 måneder og 1 år, og i 49 tilfælde mellem 1 år og 3 år.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.