Hvad er straffen for butikstyveri?

Der er ikke nogen selvstændig bestemmelse i straffeloven for butikstyveri. Butikstyveri er en slags for tyveri, som har en strafferamme for alle slags tyverier. Straffen for butikstyveri fastsættes indenfor rammerne herfor. Når der tales om butikstyveri, er der primært tale om tyveri af genstande i butikker, supermarkeder og andre dagligvareforretninger, kiosker, tankstationer og lignende.

Hvad er strafferammen for tyveri? Hvad er strafferammen for butikstyveri

Som tyveri kan almindelige butikstyverier straffes med fængsel op til 1 år og 6 måneder. Hvis et tyveri er af mindre strafværdighed, kan straffen gå helt ned til bøde. Det er netop tilfældet for langt de fleste butikstyverier og der er her, at straf for butikstyveri normalt skal findes. Omvendt, hvis tyveriet er af ”særlig grov beskaffenhed” kan straffen stige indtil fængsel i 6 år. Det fremgår af straffelovens § 276 og §§ 285-287. Det er nærmest aldrig tilfældet for butikstyveri.

Hvordan straffes butikstyveri?

Hvis det stjålnes værdi er mindre end 1000 kr. vil anklagemyndigheden normalt påstå en bøde på minimum 500 kr. og ellers det dobbelte af det stjålnes værdi. Hvis værdien er over 1.000 kr., følger bødetakster fra 2.000 kr. op til 5.000 kr. for tyverier med en værdi op til 8.000. kr.
For sådanne mindre tyverier er der også en adgang til at afgøre sagerne med et tiltalefrafald, således at der ikke udmåles en bøde.

Kan bøden og tiltalefrafaldet ses på straffeattesten?

For både bøde og tiltalefrafald gælder, at afgørelsen vil fremgå af den private straffeattest i 2 år fra den endelige afgørelse.

Hvordan straffes butikstyveri statistisk set?

I 2021 blev der anmeldt ca. 15.800 ”butikstyverier mv.”(Kilde: Danmarks Statistik). Der blev rejst sigtelser for ca. 12.800 butikstyverier samme år. Nogle af sagerne kommer aldrig videre, men et meget stort antal gør.

I 2021 blev der truffet strafferetlige afgørelser for ca. 9.800 butikstyverier. Det omfatter blandt andet tiltalefrafald, frifindelser, bøder og fængsel. Langt de fleste butikstyverier afgøres med bøder. I 2021 ca. 8.500. Det er de tusindvis af forhold, hvor der er stjålet genstande op til ca. 8.000 kr.

Der blev givet tiltalefrafald små 300 gange og idømt fængsel ca. 350 gange, heraf 217 gange ubetinget fængsel. Der var blot 53 frifindelser.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.