Hvad er et røveri?

Røverier er defineret i straffelovens § 288: Et røveri består almindeligvis ved, at man uberettiget har taget en ting af værdi fra en anden person ved hjælp af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Det er også røveri, hvis man anvender vold eller trussel om vold til at bringe den stjålne ting i sikkerhed. Endelig kan det være røveri, hvis man tvinger en anden til noget, som påfører vedkommende (eller en person for hvem denne handler) et økonomisk tab.

Hvad er forskellen på tyveri og røveri?

Et røveri er et tyveri hvor der bliver brugt vold eller trusler om vold. De mest almene former for røveri vi oplever i dag er røverier på gaden, i butikker, på tankstationer og i kiosker. Selvfølgelig bliver der også begået hjemmerøverier, men disse er dog mere sjældne.

Hvad er strafferammen for røveri?

Den almindelige strafferamme for røveri er fængsel op til 6 år. Hvis røveriet er særligt groft, kan straffen stige til 10 års fængsel. Det vil sige, hvis røveriet er af særlig farlig karakter, hvis røveriet er udført på en alvorlig måde, hvis røveriet er af en hvis størrelse, eller hvis der er begået et større antal forbrydelser.

Hvad er straffen for røveri i praksis?

Selvom der er klare udgangspunkter for, hvad straffen for et almindeligt røveri skal være, vil den konkret vurdering af samtlige omstændigheder og af de personlige og sociale omstændigheder hos personen der skal straffes, altid påvirke den endelige dom. Derfor varierer det enormt i praksis, hvordan straffene fastsættes. Det kan ganske enkelt være vanskeligt at forudsige, hvad straffen rent faktisk bliver.

I 2021 var der 1.287 anmeldelser for vold (Danmarks Statistik). Samme år skete der domfældelse i 702 røveriforhold. I 211 sager blev tiltalte undladt (det sker hvor sagerne vurderes at være af ringe strafværdighed), og i 47 sager – svarende til 7 % – blev tiltalte frifundet. I 333 sager blev der idømt ubetinget fængselsstraf, i 79 sager betinget fængselsstraf og i 22 røverier betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Af de retssager, der ender med en domfældelse, er det mest almindelige altså en ubetinget fængselsstraf efterfulgt af betinget fængsel og samfundstjeneste.

Hvor lange er fængselsstraffene i røverisager?

De ubetingede fængselsstraffe varierer fra ca. 60 dage til over 6 år. Langt de fleste af straffene er fra 6 måneder til 2 år. En del ligger mellem 1 og 2 år og et mindre antal er over 2 år. Der er en enkelt dom mellem 6 og 8 år.

Tallene understreger, at straffen for røveri er en meget konkret afgørelse, som afhænger af en vurdering af sagens forhold og den dømte persons forhold.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.