Hvad er straffen for …

Her kan du få oplyst og forklaret mere om de enkelte former for kriminalitet i straffeloven og særlovgivningen, samt hvilke straffe, som normalt kommer i spil. Vi vil løbende komme med flere indlæg omkring straffe og de kriminel handlinger.

Straffen for kriminelle handlinger straffeloven varierer meget. De almindelige straffe er fængsel og bøde. Strafferammen for kriminelle handlinger er således ofte ”bøde eller fængsel indtil …” Andre gange er strafferammen kun bøde og til tider kun fængsel. Det er f.eks. tilfældet med røveri. Fængsel kan som udgangspunkt dømmes mellem 7 dage og 16 år eller på livstid. Børn og unge, som var under 18 år på tidspunktet for kriminaliteten, kan ikke idømmes fængsel på livstid.

Den hårdeste straf i Danmark er således fængsel på livstid. Det betyder rent faktisk livstid, dog således, at man kan ansøge om prøveløsladelse efter 12 års fængsel. Kriminalforsorgen har tidligere oplyst, at der almindeligvis sker løsladelse efter 15-17 år.

Når der står, at straffen er fængsel, så dækker det i virkeligheden over mange forskellige muligheder. Først og fremmest dækker det over, at man skal ind og side i et fængsel. Det kaldes ubetinget fængsel. Ubetinget straf dækker oftest over netop det. Dernæst dækker fængsel over betinget fængsel – eller betinget straf – som er en dom til – f.eks. 6 måneders fængsel – men hvor man IKKE skal ind og side i et fængsel. Betinget fængselsdom betyder ganske enkelt, at man ikke skal i fængsel, hvis man i en periode overholder nogle vilkår, som retten fastsætter. Et vilkår er ikke at begå kriminalitet i prøvetiden. Andre vilkår kan være, at man skal være under Kriminalforsorgens tilsyn eller at man skal gå i behandling for et stofmisbrug. Et særligt vilkår er også samfundstjeneste, som altså er en dom til fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Strafferammer, fængsel og bøde til trods, så findes der også en række andre reaktioner, som godt nok ikke defineres som straffe, men som reelt set nok opleves som sådan. De anvendes overfor personer, som retten ikke mener er egnede til at modtage straf. Det drejer sig først og fremmest om personer, som er så psykisk syge, at de normalt omtales som sindssyge. Men det drejer sig også om personer, som er svært psykisk udvilkingshæmmede og det drejer sig om personer, der idømmes forvaring, fordi de vurderes at være farlige. Flere af disse foranstaltninger er tidsubestemte og kan således ende med at være betydeligt længere end en livstidsstraf.

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.