Hvad koster en forsvarsadvokat?

En forsvarsadvokat kan være privatantaget eller beskikket. Hvis man ikke selv antager en advokat, kan retten finde en advokat til en, som så bliver beskikket. Men man kan også selv finde en advokat, som retten så beskikker til at være ens forsvarsadvokat. Forskellen er om man selv eller staten lægger ud for omkostningerne til advokaten.

Skal man betale for en forsvarsadvokat?

Hvem betaler forsvarsadvokaten? Man skal ikke forvente at kunne finde en gratis forsvarsadvokat i Danmark. Hvis retten har beskikket advokat (enten en advokat, som retten selv har fundet eller en advokat, som man selv har foreslået), så afholder staten udgifterne til advokaten. Men hvis man bliver dømt i sagen er det klare udgangspunkt, at staten vil kræve hele beløbet tilbage fra den dømte.

Hvis man vælger en advokat selv som privatantaget – en valgt forsvarer – afholder man selv udgifterne til advokaten direkte. Også selvom man bliver frifundet. Om en dyr forsvarsadvokat er bedre end en billig forsvarsadvokat er der ikke noget svar på. Der er mange ekstremt dygtige forsvarsadvokater, som ikke er dyre, men tværtimod gør en ære ud af, at mennesker skal igennem straffeprocessen uden også at få en stor gæld.

Priser på forsvarsadvokat er almindeligvis ikke til diskussion. Domstolene fastsætter hvert år taksterne. Det er dommerne, som fastsætter salæret efter taksterne. Taksterne bestemmer ret præcist hvor meget salæret er for straffesager, alt efter hvor mange timer selve sagen i retten varer – tillagt tid for afhøringer og andre retsmøder i sagen. For almindelig forberedelse takseres der ikke yderligere salær. 

En sigtet har altid mulighed for at vælge en privatantaget forsvarer – en advokat, som den sigtede selv afholder udgifterne til direkte.I alle andre sager end mindre alvorlige sager, har den sigtede også mulighed for at få beskikket en forsvarsadvokat af det offentlige. Det betyder, at det offentlige afholder udgifterne til at begynde med, således at det offentlige normalt kræver beløbet fra den sigtede, hvis denne bliver dømt i sagen. En beskikket advokat er enten en, som den sigtede selv vælger og retten godkender, eller det er en advokat, som retten vælger ud fra deres liste over beneficierede advokater. Hvis den sigtede frifindes, vil staten afholde udgiften til den beskikkede advokat selv.

Tilbage til oversigten

Tryk på et af nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.