Om ilas og teamet

ilas er et online redskab til enhver som ønsker let adgang til pålidelig statistisk viden om udfaldet i straffesager og til alle som leder efter en dygtig forsvarsadvokat. 

Ilas’ formål er at give alle mennesker adgang til data-baseret viden om udfaldet i straffesager, og at hjælpe med at finde en god forsvarsadvokat – som i en hård tid og svær proces er helt afgørende at have adgang til.

ilas er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning. 

ilas Vejrudsigt

Hvert år går flere end 300.000 personer og pårørende igennem en straffeproces med politi, advokater, anklagemyndighed og nogle gange også domstole. For hver person er det en stor belastning, og det er helt naturligt at miste overblikket over hvad der kan og vil ske. Konsekvensen er, at mange går i stå med deres liv, trækker sig tilbage fra arbejde, venner og familie, og holder op med at planlægge ting i fremtiden.

Erfarne dommere og anklagere har stor viden om hvordan sager ender normalt. Med ilas ‘vejrudsigt’ får sigtede, deres pårørende, forurettede – og alle andre – et bedre redskab til selv at få et indblik i hvordan sager normalt ender – en statistisk ‘vejrudsigt’ i lignende straffesager mod personer med lignende oplysninger i sagen. Det kan hjælpe med at besvare helt naturlige spørgsmål, såsom slipper man med bøde? Skal man i fængsel? Bliver fængselsstraffen betinget? Hvor lang kan straffen blive? Simple spørgsmål med store konsekvenser for ens liv.

Læs mere om ilas Vejrudsigt

Find den rigtige forsvarsadvokat

En dygtig forsvarsadvokat er en vigtig hjælp i en straffesag. Med både politi og anklagemyndighed imod sig, har man brug for en skarp, velforberedt og empatisk person ved sin side.

De forsvarsadvokater, som ilas arbejder sammen med, stræber efter at være tilstede for dig fra start til slut, at være velforberedt til fingerspidserne, og at rådgive dig ud fra altid opdateret og korrekt VIDEN. Det er den forsvarer, som du gerne vil have som din fortrolige sparringspartner.

Om teamet

Rasmus H. Wandall
Legal og Lead
Rasmus H. Wandall

Initiativtager og medstifter af ilas. Han er advokat (L) og senior research fellow (Lunds Universitet). Phd og mere end 20 års erfaring med strafferet og straffeproces i ind- og udland, bl.a. som videnchef for Rigsadvokaten. Rasmus’ dybe engagement og forståelse for menneskers behov for konkret og pålidelig viden i mødet med retssystemet, er grundstenen i ilas.

Birgitte Dahl
Analytics – Data
Birgitte Dahl

Medstifter af ilas og brobygger mellem fageksperter, data analytics og it. Hun har 20 års erfaring på ekspertniveau med at projektlede, definere, eksekvere og forankre innovative og komplekse forretningsløsninger i danske og globale virksomheder. For ilas sikrer Birgitte, at de mange og forskellige faglige kompetencer og input forenes, og at de tekniske udfordringer ved at udvikle en helt ny type af service til mennesker sker succesfuldt.

Christian Møller Dahl
Analytics – Data
Christian Møller Dahl

Professor i økonomi ved SDU og specialist inden for økonomi og business data science; krydspunktet mellem økonomi, statistik, machine learning og Big Data. Han har mange års erfaring med at udvikle statistiske modeller til at analysere og forudsige hændelser. Det er netop denne kompetence, som Christian gør brug af, når han ved brug af machine learning udvikler algoritmen, som kan hjælpe mennesker til bedre at forudsige, hvad de kan forvente i konkrete straffesager.

Christian Eppers
Kommunikation
Christian Eppers

Medstifter af ilas og har mere end 20 års erfaring med at skabe liv og sjæl i produkter og sikre sammenhæng mellem udviklingen af produktet, historien, som skal fortælles, og vedkommende brugeroplevelse. Christians ekspertise er helt central for ilas fordi det sikrer, at mennesker får adgang til en digital løsning, som på trods af komplekst juridisk materiale og avancerede algoritmer, er nem at bruge.