Om ‘vejrudsigten’

ilas ‘vejrudsigt’ giver dig et billede af, hvordan straffesager ender. Hvor sandsynligt er det for eksempel, at man bliver idømt en bøde? Skal man i fængsel? Eller noget tredje?

Det fungerer helt enkelt. Du besvarer nogle spørgsmål, ilas beregner, og du får en statistisk ‘vejrudsigt’ for, hvilken straf du kan forvente og – lige så vigtigt – hvilken straf du ikke skal forvente.

ilas ‘Vejrudsigt’ er funderet på forskning ved Syddansk Universitet i samarbejde med Lunds Universitet. Beregningerne er baseret på statistiske modeller udviklet fra samtlige strafferetlige afgørelser i Danmark i fem år. Forskningen er bl.a. dokumenteret i det videnskabelige arbejde, Forudsigelser om skyld og straffastsættelse, offentliggjort i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Vær opmærksom på senere lov- og praksisændringer. Tallene i ‘vejrudsigten’ er fra 2018. De seneste tal fra 2021 er under udvikling. Husk at tale med en forsvarsadvokat om konkrete sager.

ilas er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning – det overlader vi til de dygtige forsvarsadvokater, som vi arbejder sammen med.