Om ‘vejrudsigten’

ilas ‘vejrudsigt’ giver dig et billede af, hvordan straffesager ender. Hvor sandsynligt er det for eksempel, at man bliver idømt en bøde? Skal man i fængsel? Eller noget tredje?

Det fungerer helt enkelt. Du besvarer nogle spørgsmål, ilas beregner, og du får en statistisk ‘vejrudsigt’ for, hvilken straf du kan forvente og – lige så vigtigt – hvilken straf du ikke skal forvente.

ilas ‘Vejrudsigt’ er funderet på forskning ved Syddansk Universitet i samarbejde med Lunds Universitet. Beregningerne er baseret på statistiske modeller udviklet fra samtlige strafferetlige afgørelser i Danmark i fem år. Forskningen er bl.a. dokumenteret i det videnskabelige arbejde, Forudsigelser om skyld og straffastsættelse, offentliggjort i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Vær opmærksom på senere lov- og praksisændringer. Tallene i ‘vejrudsigten’ er fra 2018. De seneste tal fra 2021 er under udvikling. Husk at tale med en forsvarsadvokat om konkrete sager.

ilas guider dig videre til yderligere rådgivning.

ilas er til alle som ønsker let adgang til pålidelig statistisk viden om udfaldet i straffesager. Statistisk kan dog aldrig stå alene. Det er vigtigt at tale med en dygtig forsvarsadvokat om udsigten.

ilas er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning – det overlader vi til de dygtige forsvarsadvokater, som vi arbejder sammen med.