Forsvarsadvokat,
vil du være med?

Vil du være med til at forbedre menneskers – herunder sigtede, tiltalte og pårørendes – adgang til videnskabelig funderet og pålidelig viden om, hvad de kan forvente i straffesager – og samtidig sikre dem let adgang til dygtige forsvarsadvokater på tværs af Danmark? 

Vi inviterer mellem 50 (og i fase 2 yderligere 50) forsvarsadvokater til at være blandt de advokater, som besøgende kan finde og kontakte gennem ilas. 

Det er langt fra alle forsvarsadvokater i Danmark, men det er også vigtigt, at det advokater, som er garanter for 

  • Høj faglig standard
  • Tillid, tilgængelighed og varetagelsen af sigtede som et helt menneske 
  • Seriøs, velforberedt bistand under efterforskningen 
  • Effektiv, saglig og retorisk veltilrettelagt procesførelse 
  • Strategisk sagsforberedelse sammen med klienten, for hvordan klienten opnår det bedst mulige resultat
  • Kollegial adfærd

Ønsker du et ilas-medlemskab

Gå til oprettelse af advokat-profil

Når du har modtaget din ‘ilas-medlemskab’-kode, klik på ”Opsætning af medlemskab” nedenfor.